Truy cập nội dung luôn

Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 01/2020

06-01-2020 14:37

Sáng 06/01/2020, Thị ủy – HĐND – UBND thị xã Phổ Yên và các cơ quan, đoàn thể, đơn vị thuộc thị xã và các địa phương tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 01/2020.

Sau hơn 02 năm thực hiện kế hoạch số 34 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức chào cờ vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng, có thể thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thị xã đã nghiêm túc thực hiện với hiệu quả, tinh thần, nhận thức chính trị cao…

Sau nghi thức chào cờ, các cơ quan, đơn vị đã thông tin nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Trong năm 2019, Thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; hoàn thành chương trình xây dựng NTM, được công nhận là Đô thị loại 3, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất lần 2…Thời gian tới, thị xã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, các sự kiện chính trị lớn như Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2020; tổ chức các hoạt động phục vụ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, lành mạnh; tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm Nghị quyết trung ương 6,7,8,9,10 khóa 12 của Đảng; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động, trong đó, nhấn mạnh mỗi cán bộ, công chức cần chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Việc tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ hằng tháng nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân./.

Đình Quỳnh – Nguyễn HưngThống kê truy cập

Đang truy cập:1793

Tổng truy cập: 356859