Truy cập nội dung luôn

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC CHỈ THỊ NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

14-08-2020 09:08

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC CHỈ THỊ NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

         

Ngày 13/8, Đảng bộ phường Ba Hàng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt  nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng bộ, các ban ngành, đoàn thể phường; các đ/c Bí thư Chi bộ, tổ trưởng TDP và Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn.

            Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Nghị quyết số 55-NQ/TƯ, ngày 16/4/2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương; đồng thời có sự liên hệ với tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, chương trình hành động và triển khai thực hiện tại cơ sở, đơn vị mình; thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đạt hiệu quả cao nhất./.Thống kê truy cập

Đang truy cập:6359

Tổng truy cập: 650456